Happy Land
Súkromné detské jazykové centrum pre deti od 2 rokov
Akú máme históriu?
Centrum Happy Land bolo založené 3. marca 2005 v Malackách a odvtedy ním prešlo viac ako 270 detí
--------------------------------------------------------------------------
Na čo sa zameriavame?
Angličtina ako vyučovací jazyk
- čím skôr sa deti začnú učiť cudzí jazyk, tým ľahšie sa ho naučí
- už od 2 rokov učitelia hovoria s deťmi prevažne anglicky, na čo deti veľmi rýchlo reagujú a z
  našej škôlky odchádzajú dokonale pripravené do jazykových tried na základné školy
Rozvoj záujmov detí
- súčasťou učenia sú pravidelné krúžky, ktoré sú hradené v rámci školného, takže nenavyšujú
   mesačné rodičovské príspevky
- každý týždeň deti absolvujú krúžky podľa vlastných záujmov:
•výtvarný
•varenia
•futbalový
•tanečný
- okrem toho sa deti počas roka venujú práci v našej vlastnej záhradke
Množstvo zážitkov
- našu škôlku dvakrát do roka navštívi bábkové divadlo a aj my navštevujeme rôzne divadelné
   predstavenia
- oslavujeme fašiangy, Halloween, v predvianočnom období pečieme perníky a organizujeme
   besiedky pre rodičov
- raz za mesiac máme v škôlke dopravný deň, kde sa deti nielen učia ale aj dostatočne vyšantia
   na vlastných dopravných prostriedkoch a okrem toho nás navštevuje pán policajt, ktorý s deťmi
   hovorí o bezpečnosti na cestách
- raz do roka nás navštívia hasiči a záchranári
----------------------------------------------------------------------
Ako vyzerá prevádzka škôlky?
Triedy
- škôlka má        samostatné triedy + spálňu, jedáleň a šatne
Stravovanie
- naši škôlkari majú zabezpečenú stravu 5x denne a každý deň prísun čerstvého ovocia a zeleniny,
   táto strava spĺňa hygienicke a stravovacie normy
- súčasťou stravovania je i pravidelný pitný režim, ktorý deťom zabezpečujeme v triedach počas
   celého dňa
Ihriská
- škôlka má       vlastné ihriská a dostatočne veľkú plochu na hranie vonku
----------------------------------------------------------------------