Cenník

Školné
- mesačné školné pre deti do 3 rokov je 360€
- mesačné školné pre deti od 3 rokov je 330€

NOVINKA

- jednodňová starostlivosť pre deti, ktoré nie sú našimi škôlkarmi 35€ so stravou

Stravovanie
- stravné je 3€ na deň, a sú v ňom zahrnuté raňajky, desiata, obed, olovrant a celodenný
  pitný režim
- deti každý deň dostávajú ovocie, zeleninu, alebo čerstvé ovocné štavy
- na požiadanie deťom podávame aj neskorší olovrant, v prípade že pri hre opäť vyhladli:)