Učenie

Angličtina
- vyučovacím jazykom je angličtina, už od 2 rokov učitelia hovoria s deťmi prevažne anglicky,
na čo deti veľmi rýchlo reagujú a z našej školky odchádzajú dokonale pripravené do
jazykových tried na základné školy.

Krúžky
- súčasťou učenia sú pravidelné krúžky, ktoré sú hradené v rámci školného, takže nenavyšujú
mesačné rodičovské príspevky,
- každý týždeň deti absolvujú podľa vlastných záujmov:
tanečný, futbalový, výtvarný a krúžok varenia.
- a raz do roka si môžu vybrať:
lyžiarsky, plavecký, korčuliarsky.

Denný program

  7:00 - otvárame, volne hry detí
  8:30 - raňajky
  9:00 - rozcvička
  9:10 - vzdelávanie, téma dňa
10:10 - pobyt vonku
11:15 - obed, hygiena
12:00 - odpočinok
14:00 - olovrant
14:30 - pobyt vonku, volne hry
17:00 - zatvárame, dovidenia zajtra:)